Close Icon
Chat Box
Archi Logo
Phone Icon +995 322 602 602
დაგვიკავშირდით
Camera Icon

არქი ქარდი

არქი ქარდი

Archi Card წარმოადგენს ლოიალურობის ბარათს და არქი ჯგუფის ნებისმიერ პროექტში ბინის შეძენისას გადაეცემათ მობინადრეებს. Archi Card-ის ყველა მფლობელი პარტნიორ კომპანიებთან ბარათის წარდგენისას სპეციალურად მათთვის განკუთვნილი ფასდაკლებებით ისარგებლებს.

იხილეთ Archi Card-ის პირობები კომპანიების მიხედვით.

Archi Card
აირჩიეთ კატეგორია
ავეჯი

ფარდისა და თეთრეულის სალონი TESSUTO ავეჯი 15 0322 23 88 18 ; 571 12 43 63 www.facebook.com/Tessutoge/ https://goo.gl/maps/xWASgoRRStA2 http://archigroup.ge/../images/cards/e58165797235a0b7ab85d1ccc5dfcbb9.png

ახალი ნათება ავეჯი 15 +(995 32) 220 24 24 http://newlight.ge/ge/ https://goo.gl/maps/dDrt4KrSRem http://archigroup.ge/../images/cards/a2d445036679fa8244a1944cc1ad9fba.png

კოინკასა ავეჯი 15 2 908 008; 2 430 435 https://www.facebook.com/Coincasa-Georgia-389129894436786/ http://archigroup.ge/../images/cards/82cb307167b20d6bcb3371f4052beed5.png

ვალენტინი ავეჯი 8 259 66 95, 259 66 25 http://www.valentini.ge/ http://archigroup.ge/../images/cards/6da51b8a327f02096571e60f4174f2d9.png

იტალიური ავეჯის სახლი - ვერონა ავეჯი 8 224 42 24, 596 24 42 24, 596 44 42 24 http://verona.ge/ http://archigroup.ge/../images/cards/af67c8a010c762dfb2ab9ebdb5d45115.png

ფორუმი ავეჯი 15 2202424 https://www.facebook.com/ForumNL/ http://archigroup.ge/../images/cards/84598fe2fadf171b8a2875983f0863e9.png

Room Design ავეჯი 20 +995 32 2 05 39 39 http://roomdesign.ge/ http://archigroup.ge/../images/cards/eb5a0926a553d645db48b9f307c129d8.png

ლაქშერი ავეჯი 15 +995 322 49 77 78 www.luxury.ge http://archigroup.ge/../images/cards/7de0d87d1d3a5c2b2bd71e7bb321992e.png

სოგმანი ავეჯი 10 597 88 77 66 www.sogmany.ge http://archigroup.ge/../images/cards/0ba49ba2eeb1746e0870af7bea2fc09b.png

ავეჯის სახლი JYSK ავეჯი 20 +995 322 24 04 14 www.facebook.com/JYSKGeorgia http://archigroup.ge/../images/cards/22dc1efacad7873218bef5b96dc0cfba.png

AVE ავეჯი 10 (0) 790 711 797 ave.com.ge http://archigroup.ge/../images/cards/8304af55128cf327230fcef24b37cf92.png

ავეჯის სახლი ბელჰაუსი ავეჯი 15 551171745 www.belhouse.ge http://archigroup.ge/../images/cards/927483d07ff04c75415db9c44858c3f2.png

TON ავეჯი 10 +995 032 2 23 23 74 www.ton.ge http://archigroup.ge/../images/cards/f40384e849317581095aba78b51fc444.png

ნიუ იტალმობილი ავეჯი 15 +995 322 39 94 80 http://www.facebook.com/NewItalmobili http://archigroup.ge/../images/cards/19a9b32ec02cba3babc873459079854d.png

ოპ-არტი ავეჯი 7 +995 322 43 94 43 www.op-arti.ge http://archigroup.ge/../images/cards/eea865dd893c48c1f1f75b425f2c4036.png

ENZA HOME ავეჯი 20 +995 322 47 55 66 https://www.facebook.com/Enza-Home-Georgia-909701772422125/?ref=settings http://archigroup.ge/../images/cards/c7dc46b64792e0744c40e756bf746ed0.png

ლა გრანდე დიმორა ავეჯი 10 +995 322 27 25 25 www.lagrandedimora.com http://archigroup.ge/../images/cards/c63cd2f272e5a2929bb19b99d45230dc.png

პეტერგურგის ავეჯი ავეჯი 10 +995 322 39 07 01 www.peterburgiaveji.ge http://archigroup.ge/../images/cards/afa2f0c013d0a4e183d444af834ee393.png

მარკო ავეჯი 20 0322 359515 www.marcofurniture.ge http://archigroup.ge/../images/cards/da68da5e49525916372df6c16d05cb16.png

ტექნიკა

არაი თუმოროუ ტექნიკა 15 +995322300500 http://aray.ge/ http://archigroup.ge/../images/cards/7fb53537fac54782c32d9acb8caf8724.png

ელიტ ელექტრონიქსი ტექნიკა 20 +995 322 48 48 48 http://ee.ge/ https://goo.gl/maps/Uf3yuEtDuj52 http://archigroup.ge/../images/cards/149ca86cd712d9c312ec5043f439f9a6.png

ალტაოქეი ტექნიკა 15 +995 32 238 00 38 www.altaok.ge http://archigroup.ge/../images/cards/3c27b59f7d350697264ab851891bab4f.png

მეგატექნიკა ტექნიკა 15 032 224 46 46 www.megatechnica.ge http://archigroup.ge/../images/cards/e89a2b02f2ae871f0e9094dff23fe3fa.png

კუპერსბერგი ტექნიკა 15 +995 322 03 33 13 www.shop.kupersberg.ge http://archigroup.ge/../images/cards/65518b59ecb184b6e65c38fb51e1a91f.png

დეკორი

კაფელის სახლი დეკორი 10 2 30 55 31 http://peaniltd.com/ https://goo.gl/maps/eQriesXiiCs http://archigroup.ge/../images/cards/351a7bf261639a9e6b4155c216194587.png

ალბატროსი დეკორი 7 2 23 55 60; 2 29 49 27 http://archigroup.ge/../images/cards/8bfa184f738e9b6c1757d784066e51d4.png

NEXT BUILDING TECHNOLOGIES დეკორი 10 +995 322 25 10 10; +995 579 10 00 70 www.cordesign.ge http://archigroup.ge/../images/cards/463de7d2e5e676292168c0779fd58ea6.png

ფარდის სახლი დეკორი 10 2 43 20 02 http://www.fardissaxli.com/ http://archigroup.ge/../images/cards/61eb490c815be0019d49355b7184afdd.png

Lino დეკორი 10 577105356 http://archigroup.ge/../images/cards/d86c03525ee45aeee74ad4c61d04b9f3.png

New Design დეკორი 15 +995 322 71 64 01 http://archigroup.ge/../images/cards/fc18c58e65ad887bae8c968ed8aa2392.png

მეგატექსტილი დეკორი 20 +995 322 35 75 30 www.pardebi.ge http://archigroup.ge/../images/cards/5299ee2299cce0dc1f1417b62bb593d5.png

ადონისი დეკორი 40 +995 32 224 25 45 www.adonisi.ge http://archigroup.ge/../images/cards/cfd03bac9f780d82ba412a862e9173fe.png

ონიქსი დეკორი 10 +995 322 05 28 28 www.onyxstone.ge http://archigroup.ge/../images/cards/38d34167f22a01f06acc7441b15070d3.png

გერმანული სახლი დეკორი 15 +995 593 244 243 www.deutsches-haus.ge http://archigroup.ge/../images/cards/9a6c524ea0c1ebbd5231813390c16faf.png

გამწვანება